Info

 

Naha puhastamise nipid

* Puhastamissoovitused on antud heas usus ja on praktikas katsetatud. 100%-list garantiid ei saa kõikidel juhtudel kahjuks tagada. Igat vahendit on kindlasti soovitatav eelnevalt katsetada väikestel mittenähtavatel pindadel.